Floris Koopman verwerkt uw persoonsgegevens als u bij hem foto’s besteld en/of deze zelf aan hem verstrekt.

Contactgegevens

Postadres:

Oude Woestendijk 1
7731 RR Ommen
Tel: 06 -11 95 35 62
Email: fpukoopman@gmail.com of via het contactformulier op de website

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (bij bestellen producten website)
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer

Een en ander noodzakelijk ten behoeve van het beantwoorden van uw bericht of bestelverzoek.

Doeleinden

Floris Koopman verwerkt de persoonsgegevens voor het beantwoorden van de berichten en/ of het afhandelen van bestellingen. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk om dit voor u uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Floris Koopman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Floris Koopman bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Floris Koopman verstrekt geen persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Floris Koopman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Andere ontvangers gegevens

Indien u het contactformulier invult op www.floriskoopman.com komen uw gegevens terecht op de mailserver van onze hostingpartij (myantogonist.com).

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Floris Koopman is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Floris Koopman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via fpukoopman@gmail.com

Uw rechten: gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Floris Koopman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fpukoopman@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Floris Koopman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons